Legislatie transporturi deseuri
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 672 din data de 30 septembrie 2008 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei ("Hotararea").

Hotararea stabileste procedura de reglementare si control al transportului pe teritoriul Romaniei al deseurilor periculoase si nepericuloase prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002.

Conform Hotararii, transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare a deseurilor.

Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator (definit in Hotarare "expeditor"), catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare,/stocare temporara/tratare, valorificare/eliminare, (definit in Hotarare "destinatar").

In anexele Hotararii sunt prevazute o serie de formulare necesare pentru desfasurarea procedurii de transport a deseurilor periculoase si nepericuloase.

Expeditorul va avea in vedere, pe cat posibil, la stabilirea destinatarului si al traseului de transport al deseurilor periculoase, respectarea principiului proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare.

In cuprinsul Hotararii sunt prezente dispozitii referitoare la atributiile conferite agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/ eliminare, in legatura cu transportul deseurilor periculoase.

Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, se autorizeaza de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.

Personalul angajat, inclusiv transportatorul deseurilor periculoase, trebuie sa detina echipament special si sa fie instruit asupra utilizarii acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in cazul unei poluari accidentale.

Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase, ambalajele deseurilor periculoase reprezentand de asemenea deseuri periculoase care intra sub incidenta Hotararii.

In cazul in care deseurile periculoase sunt transportate de catre un detinator temporar in vederea colectarii sau stocarii temporare, transportul deseurilor periculoase se realizeaza in doua etape, etapa transportului deseurilor periculoase de la expeditor la detinatorul temporar al deseurilor periculoase care realizeaza colectarea sau stocarea temporara a acestora si etapa transportului deseurilor periculoase de la detinatorul temporar al deseurilor la destinatarul final al acestora care realizeaza tratarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase.

Hotararea reglementeaza de asemenea procedura transportului deseurilor nepericuloase precum si cea a transportului deseurilor rezultate din activitatea medicala.

In cazul in care sunt incalcate prevederile Hotararii, persoanele raspunzatoare vor fi sanctionate civil sau contraventional, in cazul raspunderii contraventionale prevazandu-se ca pedeapsa principala amenda in limite cuprinse intre 3.000 lei si 30.000 lei, iar ca pedeapsa complementara, confiscarea mijlocului de transport destinat sau folosit la savarsirea faptei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, alaturi de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sanatatii Publice sau Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, conform normelor acestor institutii.

Hotararea va intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. La data intrarii in vigoare a Hotararii se abroga Ordinul ministrului agriculturii, apelor si mediului, al ministrului transportului, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/ 211/ 118/ 2004.


Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit destinatar, pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase. Destinatarul, la primirea formularului, poate accepta efectuarea transportului, caz in care semneaza si stampileaza formularul, sau poate solicita informatii suplimentare din partea expeditorului. Pentru efectuarea efectiva a trasportului este necesar, insa, si acordul agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare. Acordul este dat in maxim 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate de catre agentia judeteana pentru protectia mediului.
Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se intocmeste in 6 exemplare originale si se pastreaza dupa cum urmeaza:
- un exemplar la expeditor,
- un exemplar la destinatar,
- un exemplar la transportator,
- un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase,
- un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase,
- un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase.

Ruta de transport a deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, si se autorizeaza de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.

Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de 1 t/an, formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, nu trebuie sa contina aprobarea agentiei pentru protectia mediului in raza careia se afla destinatarul deseurilor periculoase, dar pentru cantitatile mai mari, din aceeasi categorie de deseuri periculoase, aceasta aprobare este obligatorie.

Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastreze in conditii de siguranta si etichetata corespunzator un interval de cel putin 3 luni.

In cazul transporturilor de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, expeditorul este obligat sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de urgenta formularul de expeditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului transport, Incepand cu cel de-al doilea transport, expeditorul este obligat sa informeze inspectoratul pentru situatii de urgenta cu 48 de ore inaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau e-mail. Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase.

Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, intocmit in 3 exemplare si pastrat: un exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, completat si semnat de catre expeditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase.


 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact


S C ECO RECYCLING CNE SRL

Inr. Reg. Com. Nr. J35/2168/2012
C.U.I. RO 30638079
Sediu: Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174
Depozit : Dudestii Noi, zona Ind. FN,Timis
Email : ecorecycling.c.n.e@gmail.com
Contact :0040 767 888 810