Legislatie Europeana

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE)

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei2004/35/CE

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Text cu relevanță pentru SEE

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării

Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE )

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor

 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact


S C ECO RECYCLING CNE SRL

Inr. Reg. Com. Nr. J35/2168/2012
C.U.I. RO 30638079
Sediu: Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174
Depozit : Dudestii Noi, zona Ind. FN,Timis
Email : ecorecycling.c.n.e@gmail.com
Contact :0040 767 888 810