Servicii oferite

Eco Recycling C.N.E este o societate cu capital romanesc,privat  infiintata in anul 2012 si  este specializata in oferirea de solutii complete pentru protectia mediului.

Cu un personal specializat si cu o vasta experienta in domeniu ,oferim solutii profesionale, optime si rapide la problemele de mediu ale companiilor, oferind servicii la standarde ridicate.

Colaboram cu clientii nostri pentru a le imbunatati performanta de mediu, optimiza procesele si reduce riscurile si impacturile negative asupra mediului.

Compania noastra detine urmatoarele Standarde Internationale :

Sistemul de Management a Calitatii SR EN ISO 9001 :2008;

Sistemul Managementului de Mediu SR EN ISO 14001 :2005;

Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001 :2008.

Servicii

Serviciile noastre sunt  apreciate de clienti pentru calitate si promptitudine si sunt destinate imbunatatirii performantei de mediu si financiare a organizatiilor, prin reducerea impacturilor si riscurilor de mediu, prin optimizarea proceselor si eficientizarea investitiilor.

Firma noastra va ofera o multitudine de servicii din care cele mai importante sunt:

Consultanta privind Protectia Mediului

Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Ordinul nr. 74 din 17.07.2018 aprobat prin Legea nr.31/10.01.2019, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, O.U.G. nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile, cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713 si Responsabil de Mediu,cod COR 325710);

Organizarea punctului de lucru si elaborarea documentatiilor tehnice de mediu;

Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codurilor deşeurilor din HG 856/2002;

Elaborarea planului de interventie in caz de poluari accidentale;

Elaborarea planului de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri;

Elaborarea si menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;

Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare / anuale catre autoritatea competentă de protecţie a mediului;

Mentinerea Autorizatiei de Mediu, informarea permanenta a masurilor impuse prin aceasta;

Intocmirea lunara a Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu;

Asigurarea relatiei permanente cu autoritatile de  mediu;

Asistarea beneficiarului in fata autoritatilor de mediu si consultanta privind indeplinirea masurilor impuse in urma controlului;

Identificarea laboratoarelor acreditate pentru efectuarea analizelor specifice de mediu;

Indrumarea si informarea beneficiarului privind raportarea emisiilor anuale,conform Ordinului nr.3299/2012,modalitatea de raportare a emisiilor in aplicatia elecronica(SIM);

Informarea privind obligatiile de mediu a beneficiarului privind concentratiile si debitele de poluanti,nivelul de zgomot,de radiatii,admise la evacuarea in mediu;modalitatea si frecventa de raportare al acestor monotorizari;

Informarea beneficiarului privind termenul de depunere si obligativitatea de a transmite anual bilantul solventilor organici cu continut de COV,conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

Transmiterea modificarilor legislative si consultanta in vederea conformarii cu legislatia in vigoare;

Deplasarea la punctul de lucru al clientului,la cerere.

OBTINERE AUTORIZATII / AVIZE

Autorizatie de mediu

Acord de mediu

Acte de reglementare – autorizatie/acord

Identificarea codurilor CAEN specifice activitatii clientului in vederea stabilirii necesitatii Autorizatiei de mediu;

Identificarea Autoritatii cu atributii in emiterea Autorizatiei de mediu;

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de mediu;

Inregistrarea societatii dvs. in Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM;

Publicarea anunturilor specifice de mediu;

Identificarea neconformitatilor in ceea ce priveste amplasamentul;

Reprezentarea societatii dv. in relatia cu autoritatile de control;

Activitati de monitorizare solicitate prin Autorizatia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuarii analizelor de apa, aer, sol, zgomot si vibratii.

Constituirea si mentinerea unui dosar cu evidenta deseurilor generate, in conformitate cu prevederile din Autorizatia de mediu.

Raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului

Raportarea lunara si/sau anuala a evidentei gestiunii deseurilor generate,conform HG 856/2002;

Raportarea lunara si/sau anuala a cantitatilor de ambalaje introduse pe piata nationala,conform Legii 249/2015;

Raportarea anuala in aplicatia electronica Sistemul Integrat de Mediu (SIM) : ambalaje introduse pe piata nationala, deseuri de ambalaje generate si/sau statistica deseuri generate;


Raportari catre Administratia Fondului pentru Mediu

Intocmirea declaratiilor specifice catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare si consultanta privind modalitatea de depunere a acestora la  AFM (Nedepunerea la termen a declaratiilor se sanctioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice – OUG.196/2005);

Consultanta privind organizarea cantaririi tuturor categoriilor de ambalaje puse pe piata interna;

Consultanta privind modalitatea de indeplinire in mod individual a obiectivelor de valorificare pentru ambalajele  introduse pe piata nationala, conform Legii 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

Identificarea operatorilor economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de reciclare/ valorificare;

Managementul integrat al deseurilor:

Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Ordinul nr. 74 din 17.07.2018 aprobat prin Legea nr.31/10.01.2019, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile, cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713 si Responsabil de Mediu,cod COR 325710) (lipsa se sanctioneaza cu amenda 15.000-30.000RON);

Verificarea amplasamentului in vederea stabilirii neconformitatilor in ceea ce priveste managementul deseurilor;

Identificarea neconformitatilor in ceea ce priveste amplasamentul,stocare,etichetare si delimitare zona deseuri;

Dosar propriu de management al deseurilor ce cuprinde identificarea, clasificarea si raportarea diferentiata a tipurilor de deseuri generate conform HG 856/2002 si Legii 211/2011 (lipsa acestui dosar se sanctioneaza cu amenda 15.000-30.000 RON);

Consultanta pentru indeplinirea obligatiei de colectare separata cel putin a deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla si asigurarea contractelor de predare separata a acestora colectorilor autorizati – Legea 211/2011 (amenda 20,000-40,000 RON);

Consultanta pentru stocarea si predarea separata a  uleiurilor uzate prestatorilor de servicii autorizat in vederea reciclarii, HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate (amenda 7,500-10,000RON);

Consultanta pentru identificarea si/sau verificarea contractelor cu  prestatorii de servicii autorizati pentru  colectarea deseurilor pe categorii si verificarea valabilitatii  contractuale si a autorizatiilor de mediu ale acestora;urmarirea trasabilitatii deseurilor generate;

Consultanţă privind întocmirea formularelor de incarcare-descarcare pentru transportul deşeurilor si a registrului securizat,conform HG 1061/2008;

Colectare - transport - sortare - valorificare deseuri,inclusiv deseuri de ambalaje pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare;

Instruirea personalului pentru a intelege importanta colectarii selective a deseurilor generate;

Urmarirea trasabilitatii deseurilor generate;

Informarea si transmiterea modificarilor legislative si consultanta in vederea conformarii cu legislatia in vigoare;

Asistarea beneficiarului,la cerere, in fata autoritatilor de mediu si consultanta privind modalitatea de  indeplinire a masurilor rezultate in urma controlului.

Consultanta juridica, la cerere, prin parteneriatul strategic cu MUSAT&PARTERS Timisoara.


 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact


S C ECO RECYCLING CNE SRL

Inr. Reg. Com. Nr. J35/2168/2012
C.U.I. RO 30638079
Sediu: Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174
Depozit : Dudestii Noi, zona Ind. FN,Timis
Email : ecorecycling.c.n.e@gmail.com
Contact :0040 767 888 810